Header Ads

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งจุดบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการ สนง. ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส เผย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งจุดบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

 วันนี้ 30 ต.ค.62 นายเอกรัฐ    หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส.  บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ  ทั้งช่วยลดภาระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนักให้แก่เกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ โดยมีผู้จัดการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ยี่งอ และบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่สื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมทำข่าวจำนวนมาก


นายประเสริฐ เผือกสม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ซึ่งกำหนดให้มีจุดบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปในทุกสาขาทั่วประเทศ 
ซึ่งธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อและด้านการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของเกษตรที่มีหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูศักยภาพ การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อและด้านการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของเกษตรกรที่มีหนี้นอกระบบดังกล่าว


 อย่างไรก็ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ  ช่วยลดภาระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนักให้แก่เกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น
                                           /////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.