Header Ads

เชิญร่วมบริจาคโรงศพให้ผู้ตายไร้ญาติหรือยากจน


24 พฤศจิกายน  2562  เวลา 1000 น เชิญร่วมงานบุญมอบโรงศพให้คนไร้ญาติหรือคนยากจน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ มาทำบุญให้พ่อกันนะครับ  เรียน ท่านที่เคารพรักและกัลยาณมิตรทุกท่าน ตามที่กระผมนายศุภอรรถ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ (อดีตหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง) ได้เป็นสะพานบุญทำบุญโลงศพในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ถวายวัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) เพื่อมอบให้แก่ศพไร้ญาติจำนวน 109 โลง เป็นจำนวนเงิน 218,000 บาท และในวันนั้นได้มีฉันทามติให้ผมเป็นสะพานบอกบุญทำบุญโลงศพอีกในวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นั้น การทำหน้าที่สะพานบุญเพื่อบอกบุญทำบุญโลงศพได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 13 ครั้ง (ปี 2557-2562) จำนวนโลงศพ 1,249 โลง  คิดเป็นจำนวนเงิน 2,498,000 บาท (โลงศพละ 2,000 บาท) และวันนี้ได้รับแจ้งจากพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์ขาว) เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 ได้ทำการฌาปนกิจศพไปแล้วจำนวน 203 ศพ จำนวนโลงศพที่ถวายไว้เมื่อวันแม่จำนวน 109 โลงไม่เพียงพอทางวัดจึงนำศพมาวางซ้อนกัน 3-4 ศพ ต่อโลงศพ 1 โลง ฌาปนกิจให้แก่ศพไร้ญาติเหล่านั้น  เพื่อเป็นการสร้างกุศล สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้แก่ศพไร้ญาติ และเป็นการทำบุญให้กับพ่อในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผมจึงขออนุญาตบอกบุญมายังท่านร่วมทำบุญโลงศพถวายวัดลัฏฐิวัน โลงศพละ 2,000 บาท (โลงศพ 1,800 บ.ผ้าห่อศพ 100 บ.น้ำมันเผาศพ 100 บ.)  การทำบุญทำตามกำลังศรัทธาครับจะทำโลงศพพร้อมอุปกรณ์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ได้บุญได้กุศลเหมือนกันครับบุญกุศลต้องหมั่นทำ หมั่นเติม บุญก็เหมือนน้ำถ้าเราตักใช้แต่ไม่ใส่เติมก็ย่อมมีวันหมด ทำมากทำน้อยได้กุศลเหมือนกันครับเชิญมา พบกันวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ท่านใดที่โชคดีที่คุณพ่อยังอยู่พาคุณพ่อไปร่วมทำบุญด้วยนะครับ นายศุภอรรถ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนสอนขับรถฝางยานยนต์ผู้ทำหน้าที่สะพานบุญ  โทร.081-7165119

ข่าวโดย...นายสำราญ  แสงสงค์ 
อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.