Header Ads

แพร่-สภาเกษตรกรจ.แพร่นำชาวบ้านป่าเลา ต.สะเอียบมอบเอกสารหลักฐานทวงถามสิทธิที่ดินต่อผู้ว่าแพร่


เมื่อวันที่11พฤศจิกายน พ.ศ.2562เวลา14.30น.ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มานั่งเป็นประธานในการรับฟังปัญหาของชาวบ้านป่าเลาหมู่ที่10ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กรณีที่ได้มาทวงถามสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทางหน่วยงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสองได้ทำการตรวจรางวัดไปแล้วเมื่อปีพ.ศ.2552โดยมีนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ สัดส่วนอำเภอสองได้มอบเอกสารหลักฐานการตรวจนัดรางวัดพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเศษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ นายภูผา บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ทางผู้ว่ารับไปดำเนินการตรวจสอบและให้คำมั้นสัญญากับราษฏรว่าจะให้ทราบผลภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้โดยให้ป่าไม้ตรวจสอบสิทธิแนวเขตให้ชัดเจนว่าราษฏรจะมีสิทธิออกโฉนดได้หรือไม่มอบที่ดินตรวจสอบรายแปลงรายบุคคลให้ชัดเจนก่อนภายในวันที่20ต้องให้มีความชัดเจนและถูกต้องที่สุดพร้อมรับปากชาวราษฎรว่าถ้าถูกต้องตามกฎหมายผู้ว่าพร้อมประทับชื่อให้แต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายชาวบ้านต้องยอมรับตามเงื่อนไขจนชาวบ้านชอบใจในกระบวนการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงพากันกลับบ้านอย่างมีความหวังส่วนนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ก็รู้สึกดีใจที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพรได้มารับเอกสารของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเวลายาวนานมาแล้วและยืนว่ายันว่ามีความมั้นใจในพื้นที่ตรงบริเวณที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เพราะมีร่องรอยของของใบสค.1จึงได้กล้านำชาวบ้านมาทวงถามสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวและในวันที่20พฤศจิกายนนี้ก็จะมาพาตัวแทนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกรอบหนึ่ง


ข่าวโดย... ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน
                                           
ขับเคลื่อนโดย Blogger.