Header Ads

“ โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน กองพลทหารราบที่ ๕ “เมื่อ ๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พันโทปรเมธ ศานุพงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕ มอบหมายให้ ร้อยเอกอภิชา นาคมุสิก ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ทำการแทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕ พร้อมด้วย กำลังพลนายทหาร, นายสิบ, สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕ และชุดแพทย์ของหน่วย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้มอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามรายการ ดังนี้
๑. ข้าวสารอาหารแห้ง
๒. น้ำดื่ม
๓. ของใช้ในครัวเรือน และของใช้ในชีวิตประจำวัน
๔. เงินช่วยเหลือ
ให้กับครอบครัวของ พลทหารอภิสิทธิ์ เรืองพันธ์ อายุ ๒๑ ปี กำลังพลทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๒ ของหน่วย ซึ่งบิดาพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มารดาเป็นโรคกระดูกทับเส้นไม่สารถทำงานหนักได้ และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น “ตามโครงการคนไทย ไม่ทิ้งกัน กองพลทหารราบที่ ๕ “ ณ บ้านเลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผลการปฏิบัติ ๑. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ ผบช.                                 ๒. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล                                                     ๓. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วย

ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.