Header Ads

จ.อุทัยธานี!!ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานสัก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก

เมื่อเวลา 13.30.น.ของวันที่ 4 พ.ย. 2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พันเอก พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี  นายชมม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี  นายพลัฏฐ์ ปาจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1(เขื่อนวังร่มเกล้า) นายปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.สมหมาย เยี่ยงศรีเมือง ผกก.(สอบสวน)  นายชำนาญ แดงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ประเสรฐิน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี  พร้อมหัวหน้าส่วนของอำเภอลานสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้


โดยตามที่อำเภอลานสัก ได้กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงนโยบายข้อสั่งการ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นการปฏิบัติงาน เป็นประจำเดือน

/////////นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.