Header Ads

เมืองปากน้ำโพ จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน”

 
     ณ อาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน” โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปลูกฝัง ตลอดจนรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนส่งเสริมกรท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนที่มาได้ร่วมรับชมและทำกิจกรรม อาทิ การบรรเลงดนตรี Symphonic ,การแสดงระบำบวงสรวงพระแม่คงคา ,การแสดงระบำสุโขทัย โดยนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์, การแสดงรำวงโดย คณะรำวงย้อนยุคอุทยานสวรรค์ ,พิธีบูชาพระแม่คงคา,กิจกรรมการลอยกระทง ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.