Header Ads

จังหวัดอุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง...!! ***


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ แพวัฒนธรรม ลำน้ำสะแกกรัง ตลาดเมืองอุทัยธานี นายวุฒิพงษ์  เผ่าวัฒนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยมี นางตนาพร สิทธิสมาน ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อม นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พล.ต.ต.พันเทพ ถึงทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส. เขต 1 จ.อุทัยธานี นางประภัสสร ตรีสีลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายกฤษดา ชักเช็ก ประธานชมรมจักยาน จ.อุทัยธานี นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นการขอบคุณพระแม่คงคาที่ได้เลี้ยงเรามาเมื่อครั้งบรรพชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะวัฒนธรรมไทย และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดกระทงจากหน่วยงานต่างๆ และมอบเงินรางวัล ซึ่งโรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี สนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมแก่หน่วยงานที่ชนะเลิศ อีกจำนวนหนึ่ง งานประเพณีลอยกระทงของไทยนั้นมีมาแต่สมัยสุโขทัย โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา...

ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.