Header Ads

ราชบุรี ข่าว - กฟผ. ขอประชาชน“ไม่ปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทง

 
กฟผ.สำนักงานราชบุรี ขอความร่วมมือประชาชน “ไม่ปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทงใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-สถานีไฟฟ้าแรงสูง

วันที่ 8 พ.ย.62 ที่สำนักงานสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี นายจักรินทร์  โล่อุไร   หัวหน้าสำนักงานราชบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน นายพิพัฒน์  บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบนายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม นายกสมาคมสื่อมวลชนราชบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแล เฝ้าระวัง และรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะรณรงค์ไม่ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมถึงการเล่นว่าว การจุดบั้งไฟ การบังคับโดรน ใกล้หรือใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  และสถานีไฟฟ้าแรงสูง  ทั้งนี้ เพื่อลดความเดือดร้อนและความสูญเสียจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

ทางด้านนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีว่า มักมีการปล่อยโคมลอยกันมากขึ้น ซึ่งประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ปล่อยโคมลอยไปใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง โคมลอยอาจไปติดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม ทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม อย่างไรก็ดี หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบเหตุเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 ตลอด 24 ชั่วโมง

///////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.