Header Ads

ชุมพร รับมอบชุดโซลาเซลล์พระราชทานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ทำการกำนันตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดโซล่าเซลล์พระราชทานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย การติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานสำรองให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ ที่ทำการกำนันทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 68 จุด โดยเป็นโครงการที่ได้รับเงินพระราชทาน ให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำเป็นอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ที่สามารถใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จวิทยุสื่อสาร ใช้ในกรณีที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นความจำเป็น สำหรับพื้นที่ที่จะประสบภัยพิบัติต่างๆ โดย จังหวัดชุมพร ได้รับมอบทั้งหมด 68 แห่ง ในทุกตำบลที่มีพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ ที่ทำการกำนันของทุกตำบล ต้องขอบคุณทาง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ได้กรุณาดำเนินการได้รวดเร็ว ทันพร้อมที่จะรับกับฤดูมรสุมใน 3 เดือนต่อจากนี้ไปของจังหวัดชุมพร และก็ได้ฝากให้ท่านกำนันทุกตำบล ได้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ และชาวชุมพรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากภัยพิบัติต่างๆ พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งต่างๆ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ด้าน นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวะศึกษา กล่าวว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการใน 3 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 360 จุด เป็นเงิน 6 ล้านกว่าบาท เราได้ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด 1 เดือน โดยใช้เวลาทำ 5 เดือนจนแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นแรงกำลังจากพี่น้องจิตอาสาชาวอาชีวะศึกษา โดยในชุมพรได้ดำเนินการจนครบ 68 จุด ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อม และฝึกฝีมือให้แก่นักศึกษาที่มาเรียนอาชีวะ รวมทั้งจะเป็นการเรียนการสอนเพื่อมีงานทำ และงานบริการต่อไปในอนาคต

/ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.