Header Ads

ปตท. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ผ่านโครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี..มีสุข ทุกเส้นทาง"


         เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 พ.ย.62) นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี..มีสุข ทุกเส้นทาง" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท. และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และมารยาทในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนช่วยรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ระยอง โดยมี นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง        นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน ปตท. เปิดเผยว่าปัจจุบัน อุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย และสร้างความเเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล จากสถิติของ UN ถูกจัด เป็นอันดับแรกๆ ของโลกโดยเฉพาะ อย่างยิ่งอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากกับขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชิวิต เกิดปัญหาสังคมตามมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติคนไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี..มีสุข ทุกเส้นทาง" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สำหรับเยาวชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เครือข่ายดด้านความความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบก โรงเรียน และเทศบาบตำบลบ้านฉาง เพื่อแบ่งปันความรู้ และร่วมใจกันสร้างสังคมแห่งการขับขี่อย่างปลอดภัย โครงการนี้ ประกอบด้วย การจัดอบรมหลักสูตร .การอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ การเปิดจุดบริการประชาชนตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย และ บริการเปลี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตลอดทั้งวัน (เวลา 8.30 - 16.00 น.) หรือครบจำนวน 200 คัน/วัน โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 23 - 24, 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ HAPPY NEW YEAR..HAPPY ROAD"         ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ดี ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความปลอดภัย ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถทุกประเภทมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "ขับดี..มีสุข" ผ่านกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่างๆ อาทิโครงการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน โครงการขับดี..มีสุข สัญจรโครงการตำบลต้นแบบ เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนร่วมดูแลพี่น้องคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป นายปรีชา กล่าวเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.