Header Ads

ผู้การ ทพ.นย.ทร.เดินเท้ารุดสร้างมวลชน ร่วมมือ จนท.รัฐสยบไฟใต้

วันที่20พ.ย.62 น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ เดินทางเข้าพบปะกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในพื้นที่ประมาณกว่า 500 คนโดย น.อ.สันติ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ได้พูดคุยพร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวบ้านในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสของกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยผู้นำ 4 เสาหลักในหมู่บ้านและกำลังประจำถิ่นในการช่วยกันปกป้องชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย น.อ.สันติยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แกผู้นำชุมชนนำไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย
 สำหรับภารกิจดังกล่าวนี้เป็นการสนองนโยบายของกองทัพเรือและ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าที่เน้นย้ำในการสร้างและดึงมวลชนเข้ามาเป็นแนวร่วมกับภาครัฐ เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ความรุนแรงใน จชต.ลดลงจนนำไปสู่ความสันติสุขปลายด้ามขวานไทยต่อไป
                                               ////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.