Header Ads

พะเยา ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางรถรับ – ส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา

                  วันที่  20  พฤศจิกายน  2562   ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา  ทำพิธีมอบสติ๊กเกอร์ “รถนักเรียนปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2” ให้กับรถรับ ส่ง นักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก  ที่บริเวณลานหน้า  สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  โดยมี นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ  และรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ภายใต้ศูนย์  ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา  


                  สำหรับรถรับ ส่งนักเรียนในจังหวัดพะเยา มีมากว่า 300 คัน ซึ่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานของกรมการขนส่งทุกคัน แล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพดังกล่าว  เพื่อให้เจ้าของรถรับ – ส่งนักเรียนนำไปติดไว้ด้านหน้า และหน้าหลังของรถ เพื่อแสดงให้รู้ว่า  รถคันดังกล่าว  ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนารถนักเรียน และสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ที่โดยสารรถรับส่งนักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้หากรถคันไหนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีสติ๊กเกอร์ติดประจำรถ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าของรถรับส่งนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งอำเภอทุกแห่ง

ภาพ/ข่าว  นิรันด์  บุญแก้ว / พรรณณีย์  มูลเทศ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.