Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือปัญหาข้อขัดแย้ง การก่อสร้างถนน ปรับปรุงลานสาธารณะรินคำ หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างปรับปรุงลานสาธารณะสี่แยกรินคำ หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า หลังห้างเมญ่ายินดีคืนพื้นที่สาธารณะให้กับกรมทางหลวง และออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โดยกรมทางหลวงจะปรับพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมสาธารณะ พร้อมปรับปรุงก่อสร้างเป็นทางคู่ขนานกับถนนที่มีอยู่เดิมเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร แต่มีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วย โดยให้ชะลอการรื้อถอนไว้ก่อนทั้งที่เจ้าหน้าที่แขวงการทางได้เข้าไปทำการรื้อถอนตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมทางหลวง ภาควิชาการ และภาคประชาชน ร่วมหารือในครั้งนี้

นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 กล่าวว่า กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจะต้องดำเนินการตามแบบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ตามที่ได้มีการวางแผนไว้ และยินดีที่จะทำให้เมืองสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและชาวจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าการดำเนินการในครั้งนี้ อาจไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนทั้งหมด แต่มั่นใจว่าร้อยละ 80 พอใจ และจะเป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งทางกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด ยืนยันว่าจะสร้างเมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมในวันนี้ คือต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย พื้นที่ที่เป็นของทางหลวงก็ควรที่จะอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง ซึ่งก็มีแผนในการดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่มีประเด็นความไม่สบายใจของประชาชนในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะได้นำเสนอประเด็นความไม่สบายใจเหล่านี้ไปยังแขวงการทาง และผู้แทนของกรมทางหลวงได้รับไว้พิจารณาต่อไป

รชต สหชัยเสรี 
รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.