Header Ads

ชลบุรี - ปตท.เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการสร้างคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา

    ที่ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคลังฯ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนรอบพื้นที่เยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชน ชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมัน เทศบาลนครแหลมฉบัง สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


    ทั้งนี้ ตามที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าชเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน

    นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง ระยะการทดลองใช้งาน ไปจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.