Header Ads

จ.อุทัยธานี!!@ พ่อเมืองอู่ไทย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลาถวายราชสักการะ...!!


 *** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยพิธีเริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หลังจากนั้น ได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ...

ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.