Header Ads

จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในบ้านกุดสุม ตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในบ้านกุดสุม ตำบลโคกกลาง  อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
     วันพุธที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 08.30 น.  นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาว รพีพร โมฬีพันธ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลโคกกลาง ร่วมกับ นางสาวเพียรวิภา โพศาราช นายก ทต.โคกกลาง นายปึด สุทธิวงค์ กำนัน ต.โคกกลาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ทต.โคกกลาง และจิตอาสาฯ ต.โคกกลาง จำนวน 92 คนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณภายในหมู่บ้านบ้านกุดสิม หมู่ที่ 8,11  ต.โคกกลาง เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และทำให้การคมนาคมสะดวก


ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.