Header Ads

ราชบุรี ข่าว – จัดกิจกรรม ตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี จับมือเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 14 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ถนนวรเดช อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี ได้จัดกิจกรรมตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ พุทธบุญ ผกก.สภ.เมืองราชบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี นำโดย นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างคราบสกปรกชั้นบน และชั้นล่าง ตลอดแนวริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา


ทั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดงานกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชาวจังหวัดราชบุรี ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ทำให้บริเวณพื้นที่การจัดงานมีสิ่งสกปรก มีเศษขยะ ทำให้พื้นเปรอะเปื้อนบริเวณริมน้ำเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน และนักท่องเที่ยว ทาง สภ.เมืองราชบุรีจึงได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยการทำความสะอาดชั้นบนและ ชั้นล่าง เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนดังเดิม


สำหรับโครงการ ตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งทาง พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ได้ให้ความสำคัญและให้หน่วยขึ้นตรงกับ ภ.จว.ราชบุรี ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำ ซึ่งทาง สภ.เมืองราชบุรี ได้จัดกิจกรรม ตำรวจจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นการสร้างพลังแห่งความสมัครสมาน สามัคคี รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป
///////////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.