Header Ads

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอราษีไศล เปิดเดินเครื่องจักรโรงอบพันธุ์ข้าวชุมชนและทดสอบระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอราษีไศล เปิดเดินเครื่องจักรโรงอบพันธุ์ข้าวชุมชนและทดสอบระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว
วันที่ 7 พฤศจิกายน  2562 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เดินทาง ลงพื้นที่เปิดเดินเครื่องจักรโรงอบพันธุ์ข้าวชุมชนและทดสอบระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ณ  บ้านอุ่มแสง เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนการปฏิรูปภาคการเกษตร ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิต มีการบริหารจัดการการผลิตและ การตลาดอย่างครบถ้วน รวมทั้งทุนในการดำเนินการ มุ่งหวังให้เกิดการยอมรับและสร้างพลังกลุ่มในการพัฒนา โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชน เกษตรกรชาวศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัยว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันสองวันนี้ ประเทศไทย ได้มีโอกาสดีมาก ในการจัดประชุมสมาคมอาเซียนบวกสาม โดยตนเชื่อว่าไทยได้ประโยชน์อย่างมาก มีการบรรลุข้อตกลงมากจากทั้ง 15 ประเทศ ในเรื่องต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ขยะพลาสติก ปัญหาโลกร้อนจากมือมนุษย์ ทำข้อตกลงในการลดปัญหาโลกร้อน นั่งร่วมประชุมกันยาวน เพื่อประโยชน์ของขาติ และประชาชน  ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังดีขึ้นในทุกขณะ ก็อยากจะให้ประขาขนเปิดใจดูอย่างเป็นกลาง เช่น ตอนนี้ไทยเราเป็นประเทศผู้ให้กับกองทุน IMF จากที่เคยเป็นประเทศผู้ขอกู้ ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งแผนการพัฒนา รัฐบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับของประขาขน การดำเนินงาน อย่างมีคุณภาพ เสริมความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนมากที่สุด ปัญหาก็พอ เพราะการทำงานก็จะต้องมีปัญหา คือการพัฒนาจะต้องอาศัยภาคการมีรายได้ ซึ่งสันนี้เราก็ต้องอาศัยกรรท่องเที่ยว โดยรัฐบาลกำลังเร่งปลดล๊อคข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประขาสังคม รัฐบาลต้องหาความร่วมมือจากอาเซียน และเชื่อมโยงไปทั่วโลก ส่วนในภาคการเกษตร ต้องพัฒนาเกษตรไปสู่ เกษตรมาตรฐาน GI  หรือ GAP เข่นข้าวหอมมะลิ แถบนี้ที่เป็นข้าวหอมมะลิ 105 จากทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องคุณภาพ เป็นข้าวอินทรีย์  พัฒนาจากมือเกษตรกร ที่เป็นต้นน้ำ สู่กลางน้ำ และผู้บริโภค ปลายน้ำ เกษตรต้องพัฒนาเป็นเกษตรแบบ ไบโอ โดยรวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดป้ายโรงอบข้าวเยี่ยมชมระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว เปิดเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว พบปะเกษตรกรมอบพันธุ์ผักให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 10 ราย  บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่พริกกับบริษัทเจียไต๋จำกัด และYSF ศรีสะเกษ กับห้างบิ๊กซีศรีสะเกษ  ชมนิทรรศการนวัตกรรมสมัยใหม่ของบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด   เยี่ยมชมโครงการต่างๆและชมนิทรรศการรวมพลคนแปลงใหญ่ ศพก. และ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีหลายหน่วยงานนำมาจัดแสดงในบริเวณงาน ก่อนเดินทางกลับ   
ซึ่งขณะเดียวกันมีรายงานว่า ที่สนามโรงเรียนราษีไศล ได้มีกลุ่มสมัชชาคนจนและกลุ่มม็อบจาก15 กลุ่ม จากจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  รวมตัวได้ใช้เครื่องขยายเสียงและชูป้ายชุมนุมเรียกร้อง ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขอให้แก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาและเขื่อนราศีไศลที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย  โดยมีผู้แทนในนามจังหวัดศรีสะเกษได้พบปะกลุ่มสมัชชาเพื่อรับทราบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำไปเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกลุ่มสมัชชาค่อยๆแยกย้ายกันไป ///

ภาพ ข่าว โดย..วสันต์ ดอกไม้

ขับเคลื่อนโดย Blogger.