Header Ads

แพร่-มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์จัดโครงการเยาวชนต้นกล้าสร้างศิลป์ถิ่นเมืองสอง

     
 เมื่อวันที่8พฤศจิกายน พ.ศ.2562เวลา09.00น.ที่สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสองได้รับการกล่าวต้อนรับจากนายอรรถพล คำมีสว่างผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือ กล่าวรายงานจากนายมานิตย์ วัฒนพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำศูนย์มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือตามโครงการเยาวชนต้นกล้าสร้างศิลปถิ่นเมืองสอง โดยได้รับการกล่าวแนะนำสถานที่จากอาจารย์ นคร บุญญาสัย ข้าราชการบำนาญครูในสวนศิลปกรรมธารตาดหมอกโดยให้ความรู้ด้านทักษะการแข่งขัน กติการการแข่งขัน"เวลา"ผลงาน"และได้โชว์ศิลปการใช้เกยองสองมือในการวาดภาพพระลอพระเพื่อน พระแพงในลายสีน้ำเพียงใช้เวลา3นาทีเสร็จให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับชั้นได้ชมและให้แนวคิดการใช้ศิลปอย่างมีสติในวันนี้มีระดับชั้นประถมศึกษา"ระดับมัธยมศึกษาโดยคณะกรรมการที่ร่วมการตัดสิน มีศิลปินรับเชิญร่วมตัดสินผลงานได้ชนะเลิศลำดับชั้นมัธยมศึกษาที่1.ทีมร.รสองพิทยาคม ที่2.เด็กชายพงศ์พล พรมเสน ที่.3 ทีม
ร.ร.สองพิทยาคม ชมเชย ด.ช.ณัฐพงษ์ ชุ่มใจ ร.ร.บ้านหนุน ชมเชย ด.ช.ณัฐวุฒิ โขมพัฒน์ ร.ร.บ้านหนุน"ระดับชั้นประถมศึกษาที่.1ด.ช.ณฐกร คำตั๋น ร.ร.เตาปูนที่.2ด.ญ.ฐิติกานต์ กันตี ร.ร.เตาปูน ที่3ทีม ร.ร.บ้านลองลือบุญ รางวัลชมเชย ทีมร.รบ้านลองลือบุญ  โดยรางวัลตามรำดับดังนี้ที่.1 1500บาท ที่2.1000บาท ที่3.800บาท รางวัลชมเชยรางวัลละ500บาทช่วงปิดท้ายนายอรรถพล คำมีสว่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือ กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการและสัญญาประชาคมไว้ว่าในการจัดการแข่งขันตามโครงการเยาชนคนกล้าสร้างศิลปถิ่นเมืองสองรุ่นที่2จะจัดขึ้นอีกอย่างแน่นอนและจะจัดให้ใหญ่กว่านี้อีกและกล่าวปิดงานโครงการ


ข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์  ศีรคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยารายงาน-โทร 095-6750659
ขับเคลื่อนโดย Blogger.