Header Ads

สุดเจ๋ง! มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาสา เก็บขยะกระทงไปทำปุ๋ยหมัก13 พฤศจิกายน 2562. รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์  อาจารย์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ. และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้นำนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และองค์การนักศึกษา จำนวน 50 คน. ซึ่งเป็นนักศึกษาจิตอาสา พร้อมด้วย ทีมงานของ คุณพีระวัตร โค้วตระกลู  NG River GUIDES  เจ้าของเรือคายัค และทีมงาน ร่วมกันพายเรือคายัค เก็บกระทงที่จะไปมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณประตูน้ำแม่น้ำปิง หลังงานเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่.  โดยขยะกระทงเหล่านี้จะส่งมอบให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักโดยวิธี การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งการสืบสานประเพณี  ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป. ซึ่งเป็นอีกภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ช่วยดูแลสังคม
โดยงานลอยกระทงเชียงใหม่ปีนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบและประเมินปริมาณเศษกระทงในแม่น้ำปิง ที่ไหลมารวมกันที่ประตูระบายน้ำป่าแดด ต.ป่าแดด องเมือง เชียงใหม่ มีประมาณ 40ตัน ส่วนใหญ่เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ข่าวโดย...เสกสรร อินทชัย เชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.