Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมใหญ่...!! ***


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2562 ณ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน
โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นายพยนต ์อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ สมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) ทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท และจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานจำนวนมาก
ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก่สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชาวไร่อ้อยฯ พร้อมกับการมอบปุ๋ยอินทรีย์ น้ำตาล กระติกน้ำ และการจับแจกของรางวัลใหญ่ต่างๆ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง การหีบอ้อยมีกำลังการผลิตปีละกว่า 5,700,000 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกว่า 14,000 คน ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 8,000 ล้านบาท ต่อปี..

ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.