Header Ads

ระยอง-รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในทุกมิติเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายกัว รุ่ยหมิน รองผู้ว่าการ และอธิบดีกรมความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างมณฑลกุ้ยโจวและจังหวัดระยอง โดยได้พาคณะเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย
นายกัว รองผู้ว่าการ และอธิบดีกรมความมั่นคงมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า จีนมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศในอาเซียนในทุกมิติ ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดระยองครั้งนี้ ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านการค้า-ลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นเมืองที่มีความศักยภาพทุกด้าน โดยเฉพาะเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของชาวจีนเป็นอย่างดี เช่น เงาะ มังคุด และทุเรียน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่หรือ EEC ให้เกิดในพื้นที่อีก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางมณฑลกุ้ยโจวและจังหวัดระยอง จะเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน เพื่อจะได้กระชับความร่วมมือกันในทุกๆ ด้านต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล มีประชากรประมาณ 35.8 ล้านคน ปัจจุบันเป็นแหล่งไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศ เนื่องจากแม่น้ำอู่เจียง (Wujiang) ไหลผ่านทั่วทั้งมณฑล มณฑลมีความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำต่อปีจำนวน 2.188 ล้านกิโลวัตต์ ปริมาณการสำรองกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ มีปริมาณ 18.75 ล้านกิโลวัตต์ นับเป็นปริมาณการสำรองอันดับ 6 ของประเทศ ปัจจุบันกำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้าน BIG DATA รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน และรณรงค์เป็นเมืองรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย....

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.