Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ เศรษฐีใจบุญบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณ์ประโยชน์หมู่บ้าน...!!


*** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  นายประสิทธิ์ แก้วเม่น อายุ 77 ปี นางบัวลอย สว่างจิตต์ อายุ 76 ปี สองสามี- ภรรยา น.ส.วลีพร - นายภัทนิตย์  แก้วเม่น บุตรสาว - บุตรชาย ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ มูลค่ากว่า 10,00,000 บาท ณ บริเวณริมถนนสายหนองฉาง – บ้านงิ้วงาม หมู่ 8 บ้านเนินมะนาว  ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง โดยมี นายวรชาติ ลิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง นายเรวัสว์  โพธิหิรัญ ปลัดองค์บริหารส่วนตำบลหนองยาง  พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย สวัสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ร่วมกันรับบริจากที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินอำเภอหนองฉาง มารังวัดที่ใหม่พร้อมกับได้รับมอบโฉนดจากนายประสิทธิ์ - นางบัวลอย น.ส.วลีพร - นายภัทนิตย์ เพื่อไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อส่วนร่วม ในตำบลหนองยาง หมู่ 8 บ้านเนินมะนาว ตำบลหนองยาง  อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อเป็นกุศลกับตระกูลสว่างจิต ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับบริจาคต้นมะหมก  ขนาดใหญ่จำนวน 2 ต้นคู่  ให้กับทางวัดถ้ำประทุน  อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ทางวัดนำไปแกะสลักเพื่อร่วมสร้างโบสถ์รากไม้แห่งเดียวในประเทศไทย  บุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้.ขออุทิศให้กับคุณพ่อหลื่ม สว่างจิต คุณยายตุ๋น  สุขขารมณ์ และ นางช้อย สว่างจิต ดังกล่าว...

ข่าวโดย...วินัย ชำนาญปืน & พชร พัสกุล ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.