Header Ads

จนท.ที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมเข้าตรวจฟาร์มไก่ ปารีณา


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่  24 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10  ราชบุรี  นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี  พอ.พงษ์เพชร  เกษสุภะ ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กอรมน ได้ร่วมกันประชุม วางแนวทางในการเข้าตรวจสอบ พื้นที่ ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่  ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 1700 ไร่ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า พื้นที่บางส่วนนั้น นอกจากอยู่ใน เขต ส.ป.ก. แล้ว ยังพบว่า พื้นที่ ส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งขาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ในวันนี้ ทางกรมป่าไม้ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าทำการตรวจสอบ แปลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เขตป่าสวงนแห่งชาติ ซึ่ง หากพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ ป่าสวงนแห่งชาติ ก็จะดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ทันที โดยทางกรมป่าไม้ จะใช้ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
โดยในช่วงเช้า ทาง สำนักงานป่าไม้จังหวัดราชบุรี ได้ทำหนังสือ ส่งไปยัง บ้านพัก ของ นางสาวปารีณา ในพื้นที่ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อขอความร่วมมือไปนำชี้ แปลงที่ดินทั้งหมด แต่ไม่พบใครในบ้าน  เจ้าหน้าที่ จึงนำเอกสารปิดไว้หน้าบ้าน

ซึ่งการตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้น พบว่า บริเวณ รอบ เขาสนฟาร์ม มีเนื้อที่ ประมาณ 600 ไร่ อยู่ในส่วนของเขต ส.ป.ก. และ อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี


---------------------

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.