Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน(เรือตะเข้) ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน(เรือตะเข้) ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ข่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่ง ซึ่งการจัดแข่งขันเรือ ตะเข้ ระยะทางการแข่งขัน 200 เมตร มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 24 ลำ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศ ที่จัดการแข่งขันเรือ ในภาคกลางคืน โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี และได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  ส่วนบรรยากาศในบริเวณการแข่งขันเรือตะเข้ ได้มีประชาชนชาวนครสวรรค์และใกล้เคียง ต่างมาเข้าชมกันเป็นจำนวนมาก
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.