Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.62  เวลา 09.00 น.
       นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและกาชาด ภาค 7 อุบลราชธานี รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดูแลและให้บริการประชาชน ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ และบริเวณรอบๆโรงจอดรถยนต์
    นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่า มีการบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพจิต และ การรับบริจาคโลหิต รวมทั้งการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบริการประชาชน อาทิเช่น พลังงานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด
     นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นายอภิศักด์ อินท์บุตร สาธารณสุขอำเภอ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 973 คน มีผู้เข้าบริจาคโลหิต จำนวน 383 คน แต่สามารถให้การบริจาคโลหิตได้ จำนวน 330 คน และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย
     นพ.สุเมธ แสงอ่อน ผอ.รพ.ลืออำนาจ ได้สรุปการทำงานว่า หน่วยแพทย์มีผู้เข้ารับการตรวจทั่วไป 71 ราย บริการทันตกรรม 110 ราย บริการสายตา 30 ราย บริการสุขภาพจิต 91 ราย รวมทั้งสิ้น 302 ราย ในส่วนการรับบริการจากหน่วยงานอื่นๆ 288 ราย


ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.