Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่าง ประกาศลั่นเราจะดูแลบุตรหลานท่านเป็นอย่างดี

กรมการทหารช่าง จัดพิธีต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ณ โรงพลศึกษา ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โดยมี พลตรี เจษฏา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  ผู้บัญชาการทหารบก และเจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ และการดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ให้กับทุกหน่วยฝึก ให้ดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนญาติ พี่น้อง ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านสวัสดิการ ด้านโภชนาการต่างๆ รวมทั้งสิทธิของทหารกองประจำการ  กรมการทหารช่างขอให้ท่านสบายใจได้ว่า บุตรหลาน ของท่าน ได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดี และเหมาะสม อย่าได้กังวลใจในการที่บุตรหลานต้องเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ เพราะสิ่งดี ๆ กำลังจะเข้ามาในชีวิตของบุตรหลานของท่าน








จากนั้นรองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ได้ร่วมพาคณะครอบครัว และญาติทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชม ให้เห็นที่พักอาศัย โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ การรักษาพยาบาล พร้อมชี้แจงระบบการฝึก สิทธิและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหารอีกครั้ง ยังได้ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น กิจกรรมเปิดค่ายให้ญาติทหารได้เยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่กองทัพบกจัดขึ้น เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มุ่งส่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ทั้งทางด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ทหารใหม่ผลัดที่ 2 จะเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกประมาณต้นเดือนมกราคม 2563

โดยหลังคณะครอบครัว และญาติทหารใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ต่างได้บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่บุตรหลานได้มาเข้ารับราชการ ในเรื่องความเป็นอยู่นั้น ไม่มีความกังวลใจ แต่กังวลใจเรื่องการรับน้องทหารใหม่ เพราะเคยมีข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับการรับน้องทหารใหม่ในเชิงไม่ดีมาแล้ว แต่ภาพรวมแล้วมีความรู้สึกและความมั่นใจว่า ทางกรมกาทหารช่างจะดูแลบุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดีในช่วงรับราชการทหารกองประจำการ

////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.