Header Ads

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดตรวจร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้ไฟและพลุ ในเขตเทศบาลเมืองตราดในช่วงเทศกาลลอยกระทง


   
 
               วันที่ 7พ.ย.2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้ไฟและพลุ ในเขตเทศบาลเมืองตราดในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่11 พฤศจิกายน2562 ซึ่งหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและปราบการลักลอบเล่นประทัดดอกไม้ไฟและพลุจะทำให้เกิดอันตรายได้จึงเข้มงวดกับร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองตราดที่จำหน่ายประทัด ดอกไม้ไฟและพลุ ทุกร้านต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายและไม่จำหน่ายประทัด พลุและดอกไม้ไฟให้กับเด็ก เยาวชน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.