Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดฝึกโครงการอบรม แรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาส ในการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดฝึกโครงการอบรม แรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาส ในการประกอบอาชีพ

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุมพร  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร มอบหมาย นายธีระพล สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งดำเนินการระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ร่วมกับ เทศบาลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 061952644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.