Header Ads

แพร่-ผบก.ภ.จว.แพร่ ตรวจราชการที่สภ.สะเอียบ

  เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่5พฤศจิกายน พ.ศ.2562 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.
แพร่ พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก รอง.ผบก.ภ.จว.แพร่ พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รองผบก.ภ.จว.แพร่ พร้อมคณะได้มาตรวจราชการ มีพ.ต.ท.เสริฐ ขาวแก้ว สว.สืบสวน สภ.สะเอียบ กล่าวต้อนรับ พ.ต.ท.สงกรานต์ ใจมาก กล่าวรายงาน พ.ต.อ.วีระชาติ บ่อคำ รอง.ผกก.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ รรท.สวญ.สภ.สะเอียบ นำตรวจ ผบก.ภ.จว.แพร่ได้กำชับตามข้อปฎิติ8ข้อ1.กำชับการบริการการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ กำชับให้ หน.สภ.อยู่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ตามหนังสือ ตร.ที่0001(จตร.)/557ลง27ส.ค.2561 "2.กำชับการดำเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตามโครงการตำรวจภูธรภาค5พิทักษ์ประชาชนสร้างศรัทธาและความสุข 3.กำชับเรื่องบ่อนการพนัน ตู้ม้า ตู้สล๊อต อบายมุขทุกชนิดการค้ามนุษย์ต้องไม่มีในพื้นที่4.กำชับการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามกำชับมิให้ข้าราชการตำรวจและเครือญาติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด5.กำชับให้ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่22/2558 เรื่องการเปิด ปิดสถานบริการตรงเวลาที่กำหนด ห้ามเด็กและเยาวชนเข้าใช้ในบริการ และการค้ามนุษย์ในสถานบริการเด็ดขาด6.กำชับให้ หน.สภ.จัดให้มีการฝึกทบทวนข้าราชตำรวจ ท่าตามแบบฝึกของตำรวจ ท่าบุคคลมือเปล่าท่าบุคคลประกอบอาวุธอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ยุทธวิธีตำรวจ การควบคุมฝูงชนแบบUNการฝึกตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยการฝึกบุคคลมือเปล่าและประกอบอาวุธอย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง ให้ลงปจว.สมุดแฟ้ม บันทึกข้อมูลการฝึกพร้อมภาพถ่าย7.กำชับและตรวจการแต่งเครื่องแบบ(สีผ้าพระราชทาน สนว.01)และทรงผม(ข้างขวา3ด้าน )ของข้าราชการตำรวจ 8.กำชับการปกครองบังคับบัญชารายงานตามคำสั่งตร.ที่1212/2537ลง
1ต.ค 2537ในวันนี้ยังมีตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าพบและเสนอแนวทางความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีคุณหมอสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพสต.สะเอียบ ได้นำเรียนว่าขอให้มีข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้นเพราะข้าราชการตำรวจได้เกษียณอายุราชการไปหลายนายแต่ไม่มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจึงทำให้สภ.สะเอียบขาดบุคลากรกำลังน้อยอย่างที่เห็นจึงขอให้ทาง ผบก.
ภ.จว.แพร่ได้พิจรณาสรรหาในประเด็นนี้ จากนั้น ผบก.ภ.จว.แพร่พร้อมคณะได้เดินทางกลับเพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่สภ.ร้องกวางต่อไป


               ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรายงานโทร09-56750659
ขับเคลื่อนโดย Blogger.