Header Ads

จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ตรวจติดตาม และประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(ภัยแล้ง)

จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ตรวจติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(ภัยแล้ง) อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
       วันอังคารที่ 19 พ.ย. 62  เวลา 13.30 น.
       นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รอง.ผวจ.อำนาจเจริญ และคณะลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ตรวจติดตาม  และประเมิประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(ภัยแล้ง) โดยได้แนะนำแนวทางปฎิบัติ ตอบข้อซักถาม พร้อมลงพื้นที่
       นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เสมียนตรา เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตร ร่วมรับฟัง และนำลงพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้
  1.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 20 โครงการ
   แล้วเสร็จ 4 โครงการ , อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ
และ จะเข้าดำเนินการต้นเดือนธันวาคม(รอเกี่ยวข้าว) 10 โครงการ
   ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนมกราคม 2563
   2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 โครงการ
   โดยเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ 4 บ่อ  อยู่ระหว่างก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  ส่วนอีก 11 บ่อ จะเข้าดำเนินการต้นเดือนธันวาคม(รอการเก็บเกี่ยวข้าว)
     ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.