Header Ads

ชุมชนต้นแบบ ชีววิถี ต.หนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่หมู่บ้านโปร่งคะโมง หมู่8 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้ มีการประกวดชุมชนต้นแบบ ชีววิถี โดยที่มีหน่วยงาน กฟผ ให้การสนับสนุน  นายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเขต อุทัยธานี้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) นายวิศาโรจน์ เท็จกล่ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายปฎิบัตการภาคเหนือ ได้เดิน เป็นประธาน ในชุมชนต้นแลบ้านโปร่งคะโมง พร้อม ได้จัดกิจกรรม นำความรู้สู่ประชาชนในหมู่บ้าน โดยมี นายวัฒนา จันทร กำนัน ต.หนองกระโดน และ  สารวัตรกำนัน นายภุชงค์ บัวขาว และ นักเรียน  ชาวบ้าน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุม ประชาชน เข้าร่วมครั้งนี้

    นายพรชัย พรมรำไพวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์   หัวหน้ากลุ่มโครงการชีววิถีพัฒนายั่งยืน  ของหมู่บ้าน ได้กล่าว ว่า.

    ในหมู่บ้านแห่ง นำวิถีอยู่อย่างพอเพียง สร้างงานให้ประชาชนในชุมชน อยู่แบบ มีชีวิต แบบพึ่งตนเอง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว สร้างอาชีพในครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพ ให้มีการ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ เกษตร ให้ปลูกข้าว พืชผักต่างๆ ใหละเว้น การนำสารมีพิษ ยาฆ่าแมลง เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  และ สอนให้รู้จักทำปุ๋ยหมัก โดยนำพืชผักธรรมชาติหมัก เป็นเป็นปุ๋ย และ ส่วนน้ำก็จะเป็น ปุ๋ยอย่างดี โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง  วันนี้จจึงอยากให้ประชาชน งดสาร ตามที่รัฐบาลประกาศห้ามใช้  และ หมู่บ้านต้นแบบของเรา ทาง กฟผ ได้มาดู งาน. และ. ให้ความรู้กับเรา เพื่อนำไปประกวดระดับประเทศต่อไป


ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.