Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว นำหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสิริมงคล และ ทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์

พ่อเมืองสี่แคว นำหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสิริมงคล และ ทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์
   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสิริมงคล
  ต่อมา นายอรรถพร สิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นางประภาวดีสิงหวิชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยนครสวรรค์ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายผ้าป่าแต่ประธานสงฆ์ พร้อมผู้มีเกียรติถวายเครื่องบริวารแก่พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบเงินผ้าป่าให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.