Header Ads

นครนายก ไฟฟ้ามอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ ลมพายุ


การไฟฟ้าจังหวัดนครนายก มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ลมพายุ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับทรัพย์สินประชาชน
ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลมพายุ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับทรัพย์สินของประชาชน หมู่ที่ 2,8 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับประธานในพิธี โดยมีนายตระกูล กุลบุญนิธิ ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมี ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-อาจารย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับมอบเงินในครั้งนี้ จำนวน 38 ราย มีผูได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 2,643,400 บาท
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.35 น.ได้มีฝนตกฟ้าคะนองและมีลมพายุรุนแรง บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าจังหวัดนครนายก ทำให้ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนระบบจำหน่ายและสายส่ง PEA ได้รับความเสียหาย บริเวณหมู่ที่ 2,8,9 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จากเหตุการณ์นี้ทำให้เสาไฟฟ้าได้หักโค่นล้มทับโรงเรียน ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ทรัพย์สินสินของ PEA  ที่ได้รับความเสียหายได้แก่ เสา สายไฟฟ้าระ 115 เควี จำนวน 30 ต้น ระบบจำหน่าย 22 เควี เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบจำ 30 ต้น PEA ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายโดยเร่งด่วน จนสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้ครบทุกครัวเรือนในวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้กำหนดการจ่ายค่าเสียหายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร เป็นอันเสร็จพิธี
ข่าวโดย...สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.