Header Ads

เรือนจำกลางนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

   
   เรือนจํากลางนครสวรรค์ นายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และโครงการส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ โดยมีนายชำนาญ ตะเที่ยง หัวหน้าส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเเก้ไข ฟื้นฟู เเละพัฒนา พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ด้วยการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก การจัดฝึกโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และ โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพจำนวน 8 หลักสูตร มี หลักสูตรช่างเลี่ยมกรอบพระ หลักสูตรการทําไม้กวาดทางมะพร้าว หลักสูตรช่างซ่อมรองเท้า หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตรส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพการชงกาแฟและสมุนไพร และหลักสูตรการส่งเสริม การฝึกทักษะอาชีพอาหารจานเดียว
   การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และโครงการส่งเสริม การฝึกทักษะอาชีพ ทั้ง 8 หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ จากภายนอกและภายในเรือนจำฯ โดยใช้เงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ดำเนินการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงภายในเรือนจำกลางนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 230 คน

ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!                         
ขับเคลื่อนโดย Blogger.