Header Ads

นราธิวาส” ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ” อดีต เลขาธิการ ศอ.บต. ศิษย์เก่าโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ เป็นประธาน จัดงานระดมทุนจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

      เมื่อวันที 16 พ.ย.2562.ที่โรงเรียรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  อดีต  เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็น ศิษย์เก่าโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ให้เกียรติ เป็นประธานการจัดงานระดมทุนจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  โดยมีนางสาธนี  ศิริกุลบดี   ในนามของคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าววัตถุประสงศ์ การจัดงาน  นายอับดุลฟัตตะห์  มะตอเห  ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะ กล่าวต้อนรับ       ซึ่งมีนายศราวุธ  เดชมณีรัตน์นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนใต้  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายนิกร  เซ้งเถียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียน รือเสาะชนูปถัมถ์ นาย นายธีระ  อัครมาส อดีตนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  แต่ละรุ่นร่วมสนับสนุนเงินบริจาด จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและมาร่วมงานอย่างคับคั่งและมอบ       ทั้งนี้ในโอกาสนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงวงดนตรี วงBelieve ร.ร.รือเสาะชนูปถัมภ์ การแสดง วงโยธวาทิตการขับร้องประสานเสียง เชียรร์ลิดเดอร์ และการแสดงจากนักเรียน กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันตามประสาพี่น้อง และศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ
      รวมทั้งเพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตของโรงเรียน ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศมาแล้ว
       ซึ่งปัจจุบัน เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนหลายชิ้นอยู่ในสภาพชำรุด และมีเสียงผิดเพี้ยน อีกทั้งข้อจำกัดของงบประมาณ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อของใหม่ทดแทนได้ทั้งหมด แต่ด้วยความตั้งใจของคณะครู และนักเรียน ทำให้วงโยธวาทิตโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  ยังคงเดินหน้าออกไปรับใช้สังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด สำหรับเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนอยู่ที่ประมาณ  ล้านกว่าบาท แต่หากจะซื้อใหม่หมดทั้งวงต้องใช้เงินสูงถึง 5 ล้านบาท 
สำหรับในการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาด จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  546,329 บาท  (16 พ.ย.62  เวลา 15.10 น.)ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  / นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.