Header Ads

อำเภอบางละมุงพร้อมด้วยเมืองพัทยา ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา

    
วันที่ 19 พ.ย.62 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา


     
เมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการ การจัดทำบัตรประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาความยากลำบากในการเดินทางมาทำบัตรประชาชนที่เมืองพัทยา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมาทำบัตรประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ
รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา

ภาพ/ข่าว​ สมชายโคตล่ามแขก​ ผู้สื่อข่าวประจำเมืองพัทยา​ จังหวัดชลบุรี​ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.