Header Ads

แพร่-☆ฝ่ายปกครองเหมืองหม้อกวดขันวินัยจราจรตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่      เมื่อเวลา07.00น.ของวันที่25พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ.จุดตรวจชุมชนเข้มแข็งบ้านเหมืองค่า หมู่ที่6 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายพรมมา คำแปลน กำนันตำบลเหมืองหม้อ นำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สรววัตรกำนัน ชุดชรบ.ได้ตั้งจุดตรวจกวดขันด้านวินัยจราจร การสวมใส่หมวกกันน๊อค การคาดเข็มขัด เพื่อลดอุบัติเหตุ การป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงออกจากบ้านไปทำงานตามสถานที่ต่างๆตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยข้อสั่งการกำชับของ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนนทั้งกำชับให้ทุกตำบลหมู่บ้านในจังหวัดแพร่ใหกวดขันเข็มงวดสร้างวินัยการจราจรตั้งแต่จุดเริ่มต้นออกจากบ้านไปตลอดถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัย
   ข่าวโดย... ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานโทร-095-6750659
ขับเคลื่อนโดย Blogger.