Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ พ่อเมืองอู่ไทย นำคณะผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่....!!

*** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอหนองขาหย่าง เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของแต่ละพื้นที่   โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี และนายการุณ ไชยแขวง นายอำเภอหนองขาหย่าง นำข้าราชการ ผู้บริหารระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี โดยมีการพูดคุย เรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการแต่งกาย ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในพื้นที่ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยาเสพติด การค้ามนุษย์  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์”


ทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานี มีกำหนดลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี ครั้งต่อไป ในวันพรุ่งนี้  (6 พ.ย. 62)  ที่อำเภอทัพทัน และที่อำเภอสว่างอารมณ์  ตามลำดับ เพื่อนำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาประมวลสรุปเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป...

// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

ขับเคลื่อนโดย Blogger.