Header Ads

นครนายก แถลงข่าวงานประดู่แดงน้อมรำลึกถึงร.9

นครนายก  แถลงข่าวงานประดู่แดงน้อมรำลึกถึงร.9 
           โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ (อ่านว่านะวะมะราชานุสรณ์) เตรียมการจัดงานประดู่แดงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ที่ทรงให้กำเนิดโรงเรียน
          ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์(อ่านว่านะวะมะราชานุสรณ์)  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประดู่แดงแก่สื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการจัดงานร่วมแถลงข่าวด้วย โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีความหลากหลาย อาทิ ปั่นปันบุญเพื่อการศึกษาร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครนายก ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การแข่งขันนกกรงหัวจุกเพื่อการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก เพื่อส่งน้องเรียน การจัดงานราตรีประดู่แดง”อีสานวาไรตี้”เป็นการแสดงดนตรีอีสานวงโปงลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้กำเนิดโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อีกทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า ครูเก่า เป็นการระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้มาตรฐาน โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เอื้อบรรยากาศให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าโรงเรียนนวมราชานุสรณ์


ข่าวโดย...สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.