Header Ads

ร้อยเอ็ด/ ศอ.จอส.904 วปร.ร่วมกับมทบ.27 กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวก และผ้าพันคอ(ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แบบใหม่) เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่สมัครจิตอาสาในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร

    
         วันนี้จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ร่วมกับ มทบ.27ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้พล.ตรี.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงครามร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แบบใหม่)  เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่สมัครจิตอาสาในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร  จำนวน 1,276  นาย.ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
        เวลา 08.00 น - จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าประจำที่ซักซ้อมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯเวลา 09.00 น. - ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธีเรียนเชิญ ประธาน ประจำหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “นั่งพับเพียบ”  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทำความเคารพด้วยการกราบ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ทำการเปิดกรวย ลักษณะ “คุกเข่าคู่”  เมื่อเปิดกรวยเรียบร้อยแล้วประธานฯ กลับมานั่งพับเพียบแล้ว กราบ 1 ครั้งประธานฯ ลงมาประจำจุดด้านหน้าเวที  
          เพื่อให้การดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานฯ  เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.27  จึงขอรับการสนับสนุน จิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  จำนวน 2 นาย            
  1. ร.ต.พิเชษฐ์     เทือกภูเขียว     ตำแหน่ง  ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ. ร.16 พัน.1 
  2. ร.ต.อธิวัฒน์    ธนาไสย์ ตำแหน่ง  รอง ผบ.ร้อย. ป.6 พัน.16  ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ และ ให้ความรู้เรื่องหน้าที่ของจิตอาสา

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.