Header Ads

ฉะเชิงเทรา-สภาเกษตรกร8ริ้วจับมือDepa นำนวัตกรรมดิจิทัลโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโรงอบอัจฉริยะส่งมอบแก่กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช


วันที่ 28 พ.ย.62  ณ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบโรงตากสมุนไพร ด้วยเทคโนโลยี Iot และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล :depa

* นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อชุมชนตำบลเทพราช ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสภาเกษตรกรฯ ได้สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มฯ พร้อมได้เสนอไปยังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล :depa ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการ ช่วยเหลือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ตามความต้องการของกลุ่มฯ คือโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโรงอบอัจฉริยะ

** สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล :depa และอาจารย์แสวง เกิดประทุม ซึ่งเป็น Provider กับทาง depa ได้มาอธิบายภาพรวมการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในโรงตากสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี IOT อธิบายค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ แสง ที่แสดงผลผ่านหน้าจอแดชบอร์ด รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบดังกล่าว ให้กับสมาชิกได้เข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


/////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.