Header Ads

จ.ระยอง มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยอง 8 หมู่บ้าน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 พ.ย.2562 ที่วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำเงินไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรเพื่อให้ร่วมป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนในปี พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดพิธีมอบพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

สำหรับจังหวัดระยอง มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น 224 กองทุนและมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้ารับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8 หมู่บ้าน


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยอง ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย โดยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 จำนวนเงิน 105,000 บาทและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย...

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.