Header Ads

"สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน.8 นครสวรรค์ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน"


 "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน.8 นครสวรรค์ ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน"
   ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร รายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมี นางชัญญาพัขญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2563  เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับต่างๆในระหว่างการฝึก รวม 6 สาขา จำนวน 52 คน ดังนี้
1.สาขาช่างซ่อมรถยรต์ จำนวน 12คน
2.ช่างซ่อมรถจักรยายยนต์ จำนวน 5 คน
3.สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน
4.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน
5.สาขาผู้ประกอบอาหารไทยจำนวน 13 คน
6.สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมอินทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.นครสวรรค์ ซึ่งในกิจกรรมมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธี

ข่าวโดย !!!!ต้อย รอบรั้ว ภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.