Header Ads

!! ผว.จ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีและแห่ขบวน กว่า 700 คน

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมพิธี พร้อมทั้งมีขบวนแห่มังกรทอง สิงโตทอง เอ็งกอ ล่อโก๊วอย่างครึกครื้น

โดยที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า  ศาลเจ้าพ่อเสือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด และชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

ซึ่งประธานคณะกรรมการจัดงานงิ้วในปีนี้ ได้กล่าวว่า การจัดงานงิ้วที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าเป็นงานตามคตินิยมของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ว่าในปีหนึ่งเมื่อถึงเดือนสิบจีน ซึ่งประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ต้องมาร่วมมือร่วมใจกันจัดงานงิ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนเทพยดาฟ้าดินที่ปกปักรักษา และดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรือง กินดี อยู่ดี การทำมาค้าขายได้ผลดีตลอดปี

การจัดงานงิ้วของชาวจังหวัดกำแพงเพชรนั้น ได้จัดกันมาต่อเนื่องทุกปีจนเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า 50 ปีแล้ว มีกิจกรรมหลัก 2 อย่าง คือ การแสดงงิ้วแต้จิ่ว งิ้วไหลหลำ และลิเกเป็นการถวายตอบแทนแด่เทพยดาฟ้าดิน ส่วนการแห่เจ้ามีการอัญเชิญกระถางธูปเจ้าพ่อ เจ้าแม่ไปในขบวนแห่เดินทางไปรอบตลาด เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้มีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีความโชคดี มีความสุขความเจริญตลอดไป

         รูปแบบขบวนแห่เจ้าจัดขึ้นอย่างมีความหมายอันเป็นมงคลต่อชาวเมืองกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย วงดุริยางค์ ป้ายมิตรภาพไทย-จีน ธงนำชัยและธงอวยพร ขบวนมังกรทอง ขบวนนางฟ้า ขบวนล่อโก๊ว ขบวนสิงโต ขบวนเอ็งกอ และผู้ร่วมขบวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 คน..

สุเทพ อินทจันทร์//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.