Header Ads

เทศบาลตำบลเขาสมิงจัดแข่งขันเรือพาย 7 ฝีพายประจำปี 2562


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ย.2562 นายเด่นดวง ประดลชอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาสมิง ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือพาย ประเภท 7 ฝีพาย เทศบาลตำบลเขาสมิง ประจำปี 2562 โดยการจัดระหว่างวันที่  10-11 พ.ย.2562 ซึ่งมีหน่วยงานและบริษัทห้างร้านต่างๆให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการแข่งขันจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14 ทีม โดยชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 2,000 บาท
 สำหรับการแข่งขันเรือพายเป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลอง ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ซึ่งชาวบ้านเว้นว่างจากการทำไร่ การแข่งเรือเป็นรูปแบบของการเล่นในฤดูน้ำหลากที่สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน และคนต่างหมู่บ้านได้มาพบปะกัน เป็นการสร้างความสมานสามัคคีของสังคมอีกทางหนึ่ง ยังสร้างความสนุกสนานกันทั่วหน้า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ตลอดจนการเป็นนักกีฬาในระดับอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนจึงได้จัดขึ้น
 ส่วนในภาคกลางคืน ทางเทศบาลได้จัดให้มีประเพณีลอยกระทง โดยมี นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง มีประชาชนหลั่งไหล กว่าพันคนเข้ามาเที่ยวชมงานและนำกระทงที่เตรียมมาลอยลงสู่แม่น้ำเขาสมิง ของทางเทศบาลจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้
สำหรับประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กัน จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน  ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้ การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดานอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วยในภาคกลางคืนเป็นการแสดงเต้นรำของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างในพื้นที่ และการแสดงวงดนตรี จากนักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ วงดนตรีท้องถิ่น เคแอลซาวด์ ศิลปินรับเชิญ น้องปิ๊ง ณนิษา จากค่ายเพลง กระบอกเสียงมิวสิค สร้างความสนุกสนานการแสดงดนตรีข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค รายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.