Header Ads

ปิดสรีระสังขารอดีตท่านพระครูที่มีอายุและพรรษามากที่สุดของ อ.แม่แตง ก่อนทำพิธีประชุมเพลิง ปี 63             เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2562 เวลาประมาณ 9 น. ที่วัดป่าไผ่ (เวฬุวัน) หมู่ที่ 4 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารและพิธีปิดสรีระสังขารของ อดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ ที่ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 และทางคณะศรัทธาวัดป่าไผ่ ได้นำสรีระสังขารมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 23  พ.ย. 62 โดยมีท่านพระครูกัลยาณวัตสุนทร เจ้าคณะอำเภอแม่แตง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระครูโสภิตพัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดช่อแลและเจ้าคณะตำบลช่อแล เป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในอำเภอแม่แตงและญาติโยมบ้านป่าไผ่ ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของอดีตท่านพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต   ซี่งในพิธีดังกล่าวมีศรัทธาที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงและต่างจังหวัดมาร่วมงานพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง ซึ่งหลังจากที่ที่มีการปิดสรีระสังขารอดีตท่านพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ในวันนี้แล้ว  จะมีการประกอบพิธีประชุมเพลิงอีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2563
      ในส่วนของอัตชีวประวัติของอดีตท่านพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไผ่ นั้นพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต มีอายุ 82 ปี 62 พรรษา เกิด ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 47 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2481 เป็นบุตรของ นายอิ่น  นางบัวผัน  ศรีบุตร  ได้บรรพชาเมื่อครั้งอายุ 11 ปี ณ วัดป่าไผ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2495 โดยมีพระครูสิงห์  คนฺธวํโส เจ้าอาวาสวัดช่อแลพระงาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์  จากนั้นเมื่ออายุได้ 22 ปี จึงทำการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดช่อแลพระงาม มื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2502 โดยมีพระครูสิงห์  คนฺธวํโส เจ้าอาวาสวัดช่อแลพระ เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูดวงทิพย์ อาภาสโร เจ้าอาวาสวัดสันป่าสัก (ศรีภูมินทร์) ต.ช่อแล อ.แม่แตง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบุญถึง  วิสุทธโร เจ้าอาวาสวัดบ้านกาด ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เป็นพระอนุสาวมาจารย์ อดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต ได้ศึกษาล่าเรียนจบในระดับชั้นนักธรรมเอก เมื่อปี พ.ศ.2499 ซึ่งอดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต มีความสามารถพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งทั้งพระสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้เห็นในขณะแสดงธรรมเทศนาแต่ละครั้งนั้น อดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต ได้ถือแต่ธรรมเท่านั้น แต่คำสอนของธรรมที่แสดงนั้นอดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต ท่านจำได้ดีมากจนได้รับการขนานนามจากพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งว่า  “ อมธรรมได้ ” จนเป็นที่เคารพนับถือของวงการสงฆ์เมืองเหนือและสาธุชนทุกสารทิศ
  อนึ่ง อดีตพระครูสมศักดิ์  ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไผ่  เป็นพระที่มีอายุมากถึง 82 ปี 62 พรรษา ถือได้ว่าเป็นพระที่มีอายุและพรรษามากที่สุดของคณะสงฆ์ (มหานิกาย) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพระสงฆ์และศรัทธาสาธุชนให้ความเคารพนับถือกันมาก.
ข่าวโดย...เสกสรร อินทชัย เชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.