Header Ads

ศรีสะเกษ-วปอ.รุ่นที่ 62 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ (ผามออีแดง) อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พลโทพิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 จำนวน 120 คน  เดินทางมาเพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร(ผามออีแดง) โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้ให้การต้อนรับ โดยฉายวีดิทัศน์บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของกองกำลังสุรนารี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยกที่ 2 ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ในการร่วมงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตามแนวชายแดน ด้านปัญหาเรื่องยาเสพติดตามแนวชายแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวตามแนวชายแดน การปลูกป่าอาเซียนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภายในประเทศนั้น เป็นการดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อเสริมการศึกษาในทุกด้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ///

ภาพ ข่าว โดย...วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.