Header Ads

เชียงรายสนธิกำลังกวาดล้างอาชญากรรมห้วงลอยกระทง 62

 
         วันนี้(4 พ.น.62) เวลา 17.00 น.ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ กองบังคับการ
ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย
พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อย
แถวกำลังผสมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงราย  ตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดเชียงราย
ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37, ฉก.ม.2, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนธิกำลังจำนวน 270 นาย
เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทแบบบูรณาการให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ ในห้วง
เทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล อาวุธ
สงคราม มือปืนรับจ้าง ยาเสพติดและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้พี่น้องประชาชนที่
เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งได้นำทรัพย์สินอันมีค่าติดตัวไปด้วย อีกทั้งสถานที่บาง
แห่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมจำนวนมากทำให้มีมิจฉาชีพแฝงตัวมาซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   การปล่อยแถวในวันนี้มีการปล่อยแถวตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์-ตำรวจสายตรวจรถยนต์
และกำลังพลเดินเท้าที่จะสามารถเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่อง
เที่ยวที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงอันตรายเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย...........


จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.