Header Ads

ธนาคารออมสินภาค 6 จัดกิจกรรม GSB HAPPY MARKET ณ บริเวณตลาดศรีนคร

 
   นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม GSB HAPPY MARKET ณ ตลาด ศรีนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางชุติมา สุขสวัสดิ์อำนวย ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 6 เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ในฐานะผู้นำการให้บริการลูกค้ารายย่อย ได้นำกิจกรรม GSB HAPPY MARKET มาเพื่อส่งความสุข และสร้างประสบการณ์ให้กับแม่ค้า ณ ตลาดศรีนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร และสร้างประสบการณ์สังคมไร้เงินสด ให้แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ภายใต้นโยบาย 3 สร้าง ของธนาคารออมสิน  มี การสร้างความรู้ การสร้างรายได้หรือสร้างตลาด และการสร้างประวัติทางการเงิน
  ซึ่งกิจกรรม GSB HAPPY MARKET ที่ธนาคารออมสินได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางการเงิน เพื่อให้บริการ เปิดบัญชี รับฝากเงิน ให้ความรู้ทางการเงินและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และส่งเสริมประสบการณ์สังคมไร้เงินสด ให้ผู้ซื้อและผู้ขายที่ รับ-จ่าย ค่าสินค้า/บริการ ผ่าน Application mymo ของธนาคาร ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อ จะได้รับประสบการณ์ความสะดวกในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับส่วนลดค่าสินค้า หากมีการชำระค่าสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น mymo pay ของธนาคารออมสิน ส่วนทางด้านผู้ขายที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับประสบการณ์การรับชำระสินค้าผ่าน QR Code ที่ร้านค้าเปิดบริการอยู่ และประโยชน์จากการสร้าง ประวัติทางการเงิน ที่เกิดขึ้นจากการรับชำระสินค้า/บริการ ผ่านทาง Application mymo pay ของธนาคารออมสิน ซึ่งการรับชำระค่าสินค้าที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นบัญชีอ้างอิงรายรับของพ่อค้าแม่ค้า อันจะนำไปสู่ การเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร เมื่อต้องการใช้บริการทางการเงินต่อไป!ธนาคารออมสินภาค 6 จัดกิจกรรม GSB HAPPY MARKET ณ บริเวณตลาดศรีนคร

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 - 0641422919 !!!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.